Gazeta Piliczanie

Serwis www.Piliczanie.pl powstał jako wypełnienie luki w obszarze niezależnych mediów na naszym pilickim gminnym podwórku. W uruchomieniu i pierwszych miesiącach działalności korzystaliśmy z doświadczeń kolegów którzy prowadzili podobne serwisy w takich „Małych Ojczyznach” jak nasza ziemia pilicka.

Rynek prasy niezależnej jest szeroki i oparty na wielu kryteriach. Podstawą polityki wydawniczej naszej gazety internetowej www.Piliczanie.pl jest publikowanie informacji o wydarzeniach, problemach, inicjatywach lokalnej społeczności gminy Pilica. Niezależność gazety zapewniają prywatne środki finansowe wydawcy i reklamodawcy. Serwis, podobnie jak większość tego typu portali, nie jest zdominowany przez komercję. W ramach swojej misji społecznej publikujemy nieodpłatnie materiały dotyczące dzieci i młodzieży, akcji lub wydarzeń służących integracji lokalnych społeczności czy wreszcie apele o wsparcie konkretnych spraw. Ze względu na koszty, większość wydawców takiej prasy lokalnej działalność wydawniczą prowadzi w internecie, na co wpływ ma słaba kondycja finansowa lokalnego biznesu jako potencjalnych reklamodawców.
Opierając się na doświadczeniach naszych kolegów oraz w miarę rozpoznawania potrzeb lokalnego rynku, jesienią 2015r. zdecydowaliśmy się wprowadzić klika zmian wizualnych i merytorycznych. Zmiany w kolorystyce i logo, w tym usunięcie herbu Pilicy, miały na celu udowodnić, że redaktorzy gazety nie są w jakikolwiek sposób powiązani oficjalnymi władzami MiG. Kolejna istotna zmiana dotyczyła bezpośrednich przejść na strony instytucji szczególnie ważnych w Gminie Pilica będących przecież dodatkową reklamą. Usunęliśmy więc logi instytucji czy organizacji, które dysponują własnym budżetem. Jednak realizując społeczną misję gazety, (czym pisaliśmy wcześniej), z naszego serwisu na bieżąco możecie śledzić strony internetowe wszystkich szkół z gminy Pilica, dwóch pilickich parafii, OSP Pilica. Jeśli pozostałe jednostki OSP z naszej gminy uruchomią stronę internetową również takie przejście będą miały zapewnione. Podobnie jest z pozostałymi parafiami gminy Pilica. Jeśli uruchomią stronę internetową.
Zakładka OGŁOSZENIA DROBNE daje możliwość dodawania online drobnych ogłoszeń. Zgodnie z REGULAMINEM SERWISU, który znajduje się w górnej części logo w zakładce REDAKCJA zabronione jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych. W miarę naszych skromnych możliwości kadrowych staramy się sprawdzać zgodność tych ogłoszeń z REGULAMINEM SERWISU. W górnej części logo znajdziecie również zakładkę KONTAKT z danymi do kontaktu z redakcją serwisu. Obok zakładka INFORMATOR, gdzie umieszczono min rozkłady jazdy dwóch z trzech działających w gminie Pilica linii komunikacji publicznej. Trwają prace nad przebudową tej zakładki mającą na celu wzbogacenie jej o wiele ciekawych informacji istotnych dla codziennego życia mieszkańców naszej ziemi pilickiej. Jeśli sądzicie, że jakieś informacje tego typu powinny się tu znaleźć, prosimy o kontakt 728 645 368 Renata Wyrodek email: redakcja@piliczanie.pl

Lewa strona serwisu również została zmodyfikowana. Tworzone są tu odrębne strony dla materiałów szczególnie ważnych. Przede wszystkim strona MAGAZYNU PILICZANIE. To kolejna zmiana wprowadzona jesienią 2015r na serwisie www.Piliczanie.pl. Jak już pisaliśmy jest to gazeta internetowa, zarejestrowana w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Częstochowie. W strukturze wiekowej czytelników przeważają osoby do 35 roku życia, co jest spowodowane wciąż jeszcze ograniczonym korzystaniem z mediów internetowych przez starsze pokolenie. Stąd wiele próśb kierowanych do redakcji o papierową wersję serwisu. Ze względu na koszty nie byliśmy w stanie robić standardowej gazety, ale wychodząc naprzeciw prośbom czytelników co dwa tygodnie, za pomocą przeznaczonego do takich celów programu komputerowego, rozpoczęliśmy druk najciekawszych artykułów z serwisu. Nie jest to przedsięwzięcie komercyjne a w cenie 3 zł zawiera się koszt ksera. Magazyn liczący 8 stron z kolorową okładką, można zamówić kontaktując się telefonicznie lub mailowo z redakcją. Okładka aktualnego znajduje się zawsze na głównej stronie serwisu. Klikając w zdjęcie tej okładki wchodzicie na stronę gdzie znajdziecie okładki dotychczasowych wydań oraz właśnie na aktualne komentarze redaktora naczelnego serwisu. Na tą chwilę w Internecie nie będą publikowane PDF-y MAGAZYNU w całości.

Jak w każdym takim medium nie mogło zabraknąć aktualnej lokalnej pogody, kalendarza, no i komentarzy. Bez nich tego typu serwisy upodabniają się do biuletynów informacyjnych lub propagandowych, które choć pewnie potrzebne zwłaszcza władzy, nigdy w pełni nie odzwierciedlają prawdziwego życia. Dziękujemy za żywe reagowanie na treść artykułów, nawet te personalnie odnoszące się do redaktorów. Moderacja komentarzy to bardzo odpowiedzialna rola. Podobnie jak we wszystkich mediach, codziennie stoimy przed dylematem czy dany komentarz narusza jakiś przepis prawa lub dobra osobiste.

Mimo wielu trudności zaznaczyliśmy już swoje miejsce w lokalnej społeczności. Ponieważ nie przypisywaliśmy sobie nigdy monopolu na mądrość, chcemy się zmieniać dla naszych czytelników. Wielokrotnie pisaliśmy, że poszukujemy chętnych do współpracy z redakcją i nie będzie to praca społeczna. Cieszy nas coraz większy profesjonalizm i odwaga przedstawicieli młodego pokolenia mieszkańców ziemi pilickiej, którzy pisząc do nas e-maile o bezradności wobec pozorów pozytywnych działań lokalnych liderów czy instytucji, potrafią bezbłędnie odróżnić „igrzyska od chleba”.

Magdazyn 1

Magazyn 2

Magdazyn 3Magazyn 4Numer 5N6 s. 1Okładka 7 — kopiaNr 8 okładkaNr 9

Okładka 10OKŁADKA 11

Nr 12 okładka

Nr 13Okładka 14Nr 15

Nr 16

Numer 17

magazyn-18magazyn-19okladka-20

Okładka 21