Potrójny sukces pilickich Cheerleader`s .

Kolejny sukces  mają  na swym koncie  Cheerleader`s  z  Zespołu Szkół; Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1  w Pilicy.  Na odbywających się  30 maja 2016r   XV Otwartych  Mistrzostwach Sosnowca Zespołów Tanecznych i  Cheerleader`s ...