Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie MiG w Pilicy

W związku z porozumieniem pomiędzy Gminą, a Starostwem Powiatowym w Zawierciu uruchomiono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom fizycznym, takim jak: • młodzież do...