Dzień Edukacji Narodowej.

Serdeczne życzenia, płyną 14 października do nauczycieli i pracowników oświaty. Przyłączamy się do podziękowań za trud w wychowaniu młodego pokolenia. Zawód to z pewnością nie łatwy. Cytując Barbarę Cagle „Nauczyciel widzi więcej niż tylko...