Konkurs na Palmę Wielkanocną

palma-w

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy organizuje Konkurs na Palmę Wielkanocną. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Pilica. Celem konkursu jest: podtrzymywanie tradycji związanej z Niedzielą Palmową.

 Regulamin konkursu:

W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Pilica. Warunkiem udziału jest wykonanie palmy wielkanocnej, przy użyciu naturalnych materiałów i tradycyjnych form zdobniczych. Warunkiem udziału jest wykonanie palmy o wysokości minimum 150cm.

Prace będą podzielone na dwie kategorie: prace indywidualne i prace zbiorowe  Na konkurs można dostarczyć jedną własnoręcznie wykonana palmę zgłoszoną w konkurencji indywidualnej. Szkoły, stowarzyszenia (KGW) mogą wykonać palmę i zgłosić ją w konkurencji zbiorowej.

Kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, oraz wysokość i stabilność palmy. Oceny zgłoszonych prac dokona powołane niezależne Jury.

 Oceny będą przyznawane za:

Walory artystyczne. Każdy z Jurorów przyznaje punkty w skali od O – 5. Ocena palmy jest średnią ocen przyznanych przez Jury.

Wysokość i stabilność palmy. W tej konkurencji punkty przyznawane są w/g zestawienia I miejsce/10pkt., II miejsce 9pkt. itd. Palma spełni kryterium stabilności jeżeli zostanie utrzymana w pionie przez 15 sekund.

Palmy które nie spełnią kryterium stabilności otrzymują w tej konkurencji O pkt.

– Końcowa ocena palmy jest sumą punktów za walory artystyczne i wysokość palmy.

– Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.

 Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali nagrody.

Karty zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 7 kwietnia 2014 do godz. 17.00 do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy w tym dniu zostanie sporządzony protokół zamknięcia zgłoszeń. Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Palmy powinny być oznaczone tabliczką (karta zgłoszenia) przytwierdzoną do palmy zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko lub zespół wykonujący pracę i skład zespołu (ilość osób), adres, miejscowość, w przypadku dzieci wiek autora, imię i nazwisko opiekuna grupy.

 Wykonane prace przynosimy w Niedzielę Palmową do Klasztoru na godzinę 11:00. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 r. po mszy o godz. 11.00 w Klasztorze 00. Franciszkanów w Pilicy.

 W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z organizatorem konkursu:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy

ul. Zawierciańska 12

tel.32/6735143

Źródło: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy

 

Karta zgłoszenia na konkurs Palma Wielkanocna 2014

Imię i  Nazwisko /Nazwa Koła lub organizacji : ……………………………………………………………….

Miejscowość…………………………………………………………………………………………………………………….

Gmina: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………

Opiekun koła lub organizacji: ……………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………..

Kategoria: indywidualna /zbiorowa

Zgłoszenie należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia  2014 r. do godz. 17.00 Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy ul. Zawierciańska12

Data…….……….

Godzina………………………….

Podpis pracownika przyjmującego zgłoszenie………………………………………………

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>